Kunskapen är större utanför Sverige

Troed Troedson är en underhållande och smart man. Idag höll han ett presentation på HiQs vårfest om kunskapssamhället och kompetens.

Kompetens är inte lika med kunskap

Engelska ‘competence’ betyder ‘ability to compete’ men i Sverige har det länge mätts i utbildning och storlek på studieskuld. Troed upprepade flera gånger att våra stora företag inte är kompetenta, speciellt SAAB och SAS då dessa förlorar pengar. Deras problem är att de tror att de är de enda som fortfarande är duktiga på att bygga bilar eller flyga flygplan, tyvärr de måste vakna upp och inse att det finns fler som gör det bättre och billigare.

Kunskapen är större utanför Sverige

När alla kan allt är kompetensen att kunna anpassa sig genom samla in kunskap och erfarenheter från andra och omsätta dessa till handling snabbare och bättre än konkurrenterna det viktigaste. Framtidens vinnare är de som lär sig av mångfald. Framtidens vinnare är de som är beredda att erkänna att ens barn faktiskt kan ha rätt. Framtidens vinnare är de som förstår att sanningen igår inte är samma sak som idag, jorden var platt en gång, trafikregler har ändrats en del sen du tog körkortet.

Produkter som de borde vara

SAAB gör bra bilar, varför säljer de inte? Kanske för SAABs bilar inte är som de borde vara. Nya mobiltelefoner är de bästa och mest avancerade mobiler som någonsin har byggts. Varför kan en 16 åring använda dessa direkt utan att läsa manualen? Kanske för att telefonerna är som dagens användare förväntar sig att de borde vara.

Sverige måste bli kompetent

Troed sa att nya företag och organisationer lyckas bättre än gamla. Kanske dax att lägga ner SAAB och start 100 nya företag så att något blir framtidens SAAB? Kanske vi borde lära våra barn att lära sig av omvärlden genom att skicka dem utomlands som en del av skolan? De senaste åren har jag funderat hur jag ska hålla mig och mitt företag konkurrenskraftigt. Jag sitter och läser och lär mig nya saker varje dag. Många gånger har jag undrat om jag inte spenderar för mycket tid med det och för lite med praktiskt arbete, nu vet jag, det gör jag inte. Jag måste dock bli bättre på att omsätta kunskapen till handling så att jag förblir kompetent att vinna.

Om alla kan allt, hur ska du då vara mer kompetent än din granne, din konkurrent? Hur ska Sverige få tillbaka sin kompetens?